DigitalWebbMedia - erbjuder webbaserade produkter

DWM är ett produktbolag som arbetar med digitala produkter som är avsedda att användas via Internet, där det finns en tydlig marknadspotential inom segmentet B2B, där kunderna utgörs av företag, kommuner, landsting och statliga bolag.

DWM har ett antal produkter som Bolaget erbjuder marknaden tillsammans med samarbetspartners, vilket skapar förutsättningar att generera volymbaserade intäkter, då samtliga produkter har hög skalbarhet. 

DigitalWebbMedia i Skandinavien AB (publ), DWM, är ett publikt aktiebolag. Tillsammans med våra samarbetspartners sätter vi alltid våra kunder i centrum.

DWM är en kundcentrerad aktör som successivt skapar digitala produkter baserade kring kundernas behov genom att öka deras synbarhet och kunskap.

Vi på DWM delar in vår verksamhet i två olika affärsområden, vilka är

  • Digitala produkter
  • Förvaltning.

DWMs mål är att förvalta ditt förtroendekapital på ett bra sätt. Vår ambition är att du som aktieägare ska känna dig delaktig i vårt gemensamma bolags utveckling.